Team

Geen turnclub zonder een fantastisch team! Maak kennis met ons bestuur en trainers.
Wil je ook deel uitmaken van het bestuur of de trainers? Neem dan gerust contact met ons op!

Lynn Van Bockstael
Lynn Van BockstaelVoorzitter
Trainer Kiddies & Gymstars 1
Stéphanie Van Bockstael
Stéphanie Van Bockstael Bestuurslid
Trainer Overige
Charlotte Thomas
Charlotte ThomasAanspreekpunt integriteit
Trainer Gymstars 2 & 3
Fran De Wittevrongel
Fran De Wittevrongel
Trainer competitie
Cioni Van Impe
Cioni Van Impe
Trainer Kidies
Luna Vrijdags
Luna Vrijdags
Trainer Kidies
Willeke Van den Broeck
Willeke Van den Broeck
Trainer competitie
Wissal Mektoum
Wissal Mektoum
Trainster Gymstars 2 & 3

Missie en Visie

Missie

De basisdoelstelling van de club is de lichamelijke ontwikkeling en welzijn van haar leden te bevorderen op een recreatieve en kwalitatieve manier. De club tracht dit te doen aan de hand van kleutergymnastiek en recreatieve tumbling.

Visie

De club biedt voor gymnasten vanaf +/-3 jaar een aanbod van kleutergymnastiek en recreatieve tumbling aan. Een team van opgeleide trainers leren de gymnasten de verschillende technieken aan die de turnsport vereist. Plezierbeleving staat centraal binnen de club.

Huishoudelijk reglement

1. Benaming en zetel

Gymjoly is een feitelijke vereniging, met de maatschappelijke zetel gevestigd te Oostdorpstraat 73, 9420 Mere. Verder in dit document wordt Gymjoly benoemd als “de club”.

2. Doelstelling

De basisdoelstelling van de club is de lichamelijke ontwikkeling en welzijn van haar leden te bevorderen op een recreatieve en kwalitatieve manier. De club tracht dit te doen aan de hand van kleutergymnastiek en recreatieve tumbling.

3. Disciplines en verschillende groepen

De club biedt momenteel de disciplines kleutergymnastiek en recreatief tumbling aan en zal dit aanbod op termijn uitbreiden.

3.1. Kleutergymnastiek 3-4 jaar

Kleuters uit de eerste en tweede kleuterklas kunnen zich inschrijven voor de lessen kleutergymnastiek 3-4 jaar. De groep werkt met Kidies, een didactische tool uitgegeven door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

3.2. Kleutergymnastiek 5 jaar

Kleuters uit de derde kleuterklas kunnen zich inschrijven voor de lessen kleutergymnastiek 5 jaar. De groep werkt met Kidies, een didactische tool uitgegeven door Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

3.3. Basisgroep 1

Leerlingen van het eerste en tweede leerjaar kunnen zich inschrijven voor basisgroep 1. De groep werkt met gymstar 1 en 2, een didactische tool uitgegeven door Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Om over te gaan naar een volgende groep, zullen de leden het diploma van Gymstar 2 moeten behalen.

3.4. Basisgroep 2

Leerlingen van het derde en vierde leerjaar kunnen zich inschrijven voor basisgroep 2. De groep werkt met gymstar 3 en 4, een didactische tool uitgegeven door Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Om over te gaan naar een volgende groep, zullen de leden het diploma van Gymstar 4 moeten behalen.

3.5. Basisgroep 3

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich inschrijven voor basisgroep 3. De groep werkt met gymstar 5 en 6, een didactische tool uitgegeven door Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Op termijn wordt er een gevorderde groep opgericht voor leden die de drie basisgroepen hebben doorlopen.

4. Afspraken gymnasten

4.1. Tijdens de turnles

  • De gymansten zijn 10 minuten voor aanvang van de turnles aanwezig, zodat ze voldoende tijd hebben zich te omkleden en de trainers te helpen met het opzetten van het materiaal.
  • De gymnasten zijn sportief gekleed tijdens de lessen.
  • De gymnasten turnen op de blote voeten of op turnpantoffels.
  • Tijdens de lessen worden er geen juwelen gedragen.
  • Enkel water wordt in de zaal toegelaten.
  • Eten wordt tijdens de les niet toegestaan.
  • Bewaar in de kleedkamer geen waardevolle voorwerpen. De club is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
  • Tijdens de les mag er geen gebruik gemaakt worden van de gsm. Indien er eendringende reden is, kan je altijd de trainer contacteren.
  • De les is pas afgelopen wanneer de trainer duidelijk zegt dat je mag doorgaan. Indienhet nodig is om vroeger te vertrekken, bespreek je dit voor de les met de trainer.
  • De lesgever is verantwoordelijk voor de gymnasten tot 10 minuten na de les, enkelindien de gymnasten in de zaal blijven.

4.2. Lidmaatschap

Iedereen vanaf 3 jaar en zindelijk is kan zich inschrijven bij de club. Hiervoor dient het inschrijvingsformulier volledig en correct ingevuld te worden en het lidgeld te betalen. De lidgelden zijn afhankelijk van de groep waarvoor ingeschreven wordt.Na het betalen van het lidgeld is het lid officieel ingeschreven in de club en kan hij/zij deelnemen aan de turnlessen. Indien het lidgeld niet tijdig betaald wordt, kan het lid niet deelnemen daar hij/zij niet verzekerd is voor eventuele ongevallen.Niet-leden kunnen altijd een proefles aanvragen via mail. De trainer van de desbetreffende groep wordt hiervan door het bestuur op de hoogte gebracht.Indien een lid niet verder kan deelnemen aan de lessen wegens medische redenen, kan er eventueel een deel van of het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald wordt. Dit kan enkel ingeval van een doktersbewijs. Indien het lid stopt omwille van persoonlijke redenen, kan er geen terugbetaling gevraagd worden.

4.3. Ongevallen

Bij een ongeval tijdens de lessen of op weg van en naar de lessen dient de ouder of gymnast altijd een aangifteformulier te vragen aan de trainer. Dit document kan ook gedownload worden op de website. De aangifte dient ten laatste 24 uur na het ongeval te gebeuren aan de club.

Elk lid dat het inschrijvingsgeld betaald heeft wordt verzekerd door de verzekeringsmaatschappij van Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Niet-leden worden enkel verzekerd voor hun proefles die ze via mail aangevraagd hebben bij het bestuur.

4.4. Beeldmateriaal

Indien een lid niet op foto’s mag staan, dient dit schriftelijk doorgegeven te worden bij de inschrijving. Wanneer dit niet gebeurt, mag de club filmpjes en foto’s waar het lid opstaat gebruiken als publicitaire doeleinden via sociale media en de website van de club.

5. Organisatie en bestuur

5.1. Structuur

De vereniging, Gymjoly, werd opgericht op 22/02/2020 als feitelijke vereniging.

5.2. Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, verantwoordelijke voor het ledenbeheer en penningmeester. Zij komen op regelmatige basis bijeen voor een vergadering over het dagelijkse bestuur van de vereniging.

5.3. Adviesraad trainers

Alle trainers die zich engageren voor de club maken deel uit van de adviesraad van trainers. De adviesraad komt 4 keer per jaar samen om de werking van de club op te volgen.

5.4. Vergoedingen

De bestuursleden krijgen geen vergoeding uitbetaald voor het uitvoeren van hun taken. Indien zij onkosten maken voor de club, kan dit terugbetaald worden indien zij het betaalbewijs binnen brengen bij de penningmeester.

5.5. Kosten aansluiting federatie

De kosten die jaarlijks betaald worden voor de aansluiting van de bestuursleden bij Gymnastiekfederatie Vlaanderen worden betaald door de vereniging.